Event: IT Privacy Debate – November 24th

Want to know more on how privacy and IT can work hand in hand? How GDPR “the right to be forgotten” works in an IT environment ? Are you responsible for the data of your customer? How often is you privacy breached? Does it matter? Do you have something to hide?

Wil je weten hoe privacy en IT kan samenwerken? Hoe het GDPR “recht op vergeten” werkt in een IT omgeving? En ben je als (externe) IT’er verantwoordelijk voor de data van je klant? Maar ook hoe vaak wordt er eigenlijk inbreuk op je privacy gemaakt? En maakt het wel uit? – heb je iets te verbergen?

Do you want answers to these questions? Register now for the IT Privacy Debate that will happen November 24th 2020 as an online event. Don’t miss this opportunity to hear from 2 top-experts on the matter and join the extended debate, where your questions will be answered.

Wil je de antwoorden weten op deze vragen? Schrijf je dan nu direct in voor het IT Privacy Debat die online doorgaat op dinsdag 24 November 2020. Mis zeker de kans niet om twee top-experten in deze materie te horen en een neem deel aan het uitgebreid debat op het einde, waarin jullie vragen worden beantwoord.

The 1st expert session is by Matthias Dobbelaere-Welvaert – Belgium’s most known Privacy Activist. With his ‘stop the fingerprint’ actions against adding biometric data he even brings this case to court.

De eerste expert die we aan het woord laten is niemand minder dan Matthias Dobbelaere-Welvaert – belgisch voornaamste privacy activist. Met zijn ‘Stop de vingerafdruk’ acties tegen het toevoegen van biometrische gegevens brengt hij deze zaak zelfs voor tot op het Grondwettelijk Hof. Met een nieuw boek op komst – legt hij even haarfijn uit waar het misloopt met jouw privacy.

For the 2nd expert session we signed up Peter Geelen – a well-known user community member but foremost an expert in Identity Management, Privacy, Data Protection and Cyber Security. He will talk about all you want to know on privacy & data protection in an SMB environment. On all you are allowed to do with data up to often made mistakes and real cases handled by the GBA

Als tweede expert sessie hebben we Peter Geelen gestrikt – een oudgediende in de user community maar vooreerst een expert in Identity Management, Privacy, Data Protection en CyberSecurity. Hij zal het hebben over alles wat je wil weten over privacy & data protection binnen een KMO omgeving. Over wat je met data mag doen tot veelgemaakte fouten en echte cases die behandeld zijn geweest door de GBA.

To organize the debate smoothly you can already post your questions here: Online Form

Om het debat in goede banen te leiden kan je alvast hier je vragen stellen die we kunnen meenemen in het debat: Online Formulier

Agenda:

• 18h30: Introductions

• 18h35: Session 1 | Matthias Dobbelaere-Welvaert

• 19h30: Break

• 19h45: Session 2 | Peter Geelen

• 20h45: Break

• 21h00: Moderated debate with the experts

When: November 24th 2020 | Location: Microsoft Teams Event

Technine is part of the Belgian ICT Communities

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.